logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Đường dây 110KV Vũng Liêm - Trà Vinh
  • Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trà Vinh
  • Thời gian thực hiện: 2011-2012
  • Công việc: Thi công móng trụ, dựng trụ thép, di dời đường dây 110KV
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP