logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lắp MBA T2-63MVA TBA 110kV Đức Lập
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 4/2015 - 9/2015
  • Công việc: Lắp MBA T2-63MVA TBA 110kV Đức Lập
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Dức Hòa, tỉnh Long An

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP