logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Đường dây cáp ngầm và trạm biến áp 3000KVA 22/0,4KV - Công ty TNHH Tỷ Xuân Đồng Tháp
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tỷ Xuân
  • Thời gian thực hiện: 4/2014 - 9/2014
  • Công việc: Thiết kế và thi công đường dây cáp ngầm 22KV, trạm biến áp 3000KVA
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP