logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty CP Kỹ thuật - Thương mại và Tư vấn Thiên phú cần tuyển nhân sự với số lượng như sau:

1. Kỹ sư điện: Số lượng 10 người.

2. Kỹ sư Xây Dựng: Số lượng 05 người.

3. Công nhân điện: Số lượng 20 người

4. Công nhân nước: Số lượng 10 người

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP