logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lắp máy biến áp T2 - 40MVA Trạm biến áp 110KV Bình Đại
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 10/2018 - 2/2019
  • Công việc: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị máy biến áp T2 - 40MVA
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP