logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Cải tạo và lắp đặt máy biến áp T1 - 40MVA - Trạm 110KV Tân Biên
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 8/2015 - 3/2016
  • Công việc: Cải tạo và lắp đặt máy biến áp T1 - 40MVA
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP