logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Thiết kế hệ thống điện dự án Trung tâm điều hành Viễn thông MobiFone Đồng Nai
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA Kiến Trúc 2 - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
  • Thời gian thực hiện: 11/2016 - 5/2017
  • Công việc: Thiết kế hệ thống điện, đường dây và trạm biến áp 2x2000KVA
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP