logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Trạm biến áp 110KV Cao Lãnh
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 7/2015 - 11/2015
  • Công việc: Sửa chữa kiến trúc trạm
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP