logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật - Thương mại và Tư vấn Thiên Phú đã được Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực cho các lĩnh vực sau: 

Stt

Lĩnh vực

Scope of works

Loại  và cấp công trình

Type and Grade projects

Số chứng chỉ

No of certificate

1

Khảo sát xây dựng

Survey for construction works

Khảo sát địa hình – hạng II

To carry out topographical survey – Grade II

HCM-00004144

2

Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình.

To design, review engineering design for construction works

Dân dụng và Công nghiệp - Hạng II

Civil and Industrial Projects – Grade II

 

HCM-00004144

Đường dây và trạm biến áp – Hạng II

Transmission line and substation projects – Grade II

HAN - 00004144

Giao thông đường bộ - Hạng III

Road traffic Projects – Grade III

 

BXD-00004144

Hạ tầng kỹ thuật – Hạng III

Technical infrastructure Projects – Grade III

HCM-00004144

3

Giám sát thi công xây dựng công trình

To carry out construction supervision:

Dân dụng và Công nghiệp - Hạng II

Civil and Industrial Projects – Grade II

 

HCM-00004144

Đường dây và trạm biến áp – Hạng II

Transmission line and substation projects – Grade II

HAN - 00004144

Giao thông đường bộ - Hạng III

Road traffic Projects – Grade III

 

BXD-00004144

Hạ tầng kỹ thuật – Hạng III

Technical infrastructure Projects – Grade III

HCM-00004144

4

Thi công xây dựng công trình.

To carry out construction

Đường dây và trạm biến áp – Hạng I

Transmission line and substation projects – Grade I

BXD-00004144

Hệ thống cơ - điện công trình công nghiệp – Hạng I

Electrical – Mechanical system for industrial projects – Grade I

BXD-00004144

Dân dụng và Công nghiệp – Hạng II

Civil and Industrial Projects – Grade II

HCM-00004144

Hạ tầng kỹ thuật – Hạng III

Technical infrastructure Projects – Grade III

BXD-00004144

 

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP