logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Hệ thống chiếu sáng tượng đài Long An
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA XDCT Văn hóa, thể thao và du lịch Long An
  • Thời gian thực hiện: 2010-2011
  • Công việc: Thi công hệ thống chiếu sáng
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP