logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Cải tạo MBA 2x40MVA thành 2x63MVA TBA 110kV Cà Mau
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 3/2017 - 12/2017
  • Công việc: Cải tạo và thay MBA T1&T2 -2x40MVA thành 2x63MVA TBA 110kV Cà Mau
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP