logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lắp máy biến áp T2 - 25MVA - Trạm biến áp 110KV Ninh Phước
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 11/2015 - 3/2016
  • Công việc: Lắp máy biến áp T2 - 25MVA
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Phước, Tình Ninh Thuận

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP