logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lĩnh vực hoạt động: Khảo sát, thiết kế - thẩm tra thiết kế; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

1. Phạm vi dịch vụ:

-  Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV

-  Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng – công nghiệp;

-  Thiết kế công trình điện;

-  Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;

-  Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

-  Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ;

-  Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

-  Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình.

-  Thẩm tra dự án đầu tư; Thẩm tra thiết kế, dự toán;

-  Khảo sát địa hình công trình xây dựng;

-  Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

-  Giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp;

-  Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (Cầu, đường bộ );

-  Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;

-  Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

2. Kinh nghiệm:

Một số công trình tiêu biểu như sau:

a. Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế:

-  Khảo sát, thiết kế  hệ thống điện dự án trung tâm điều hành viễn thông MobiFone Đồng Nai.

-  Khảo sát, thiết kế hệ thống điện dự án trung tâm điều hành viễn thông MobiFone Cần Thơ.

-  Khảo sát, thiết kế dự án xây dựng mới trạm ngắt Đô Chính.

-  Khảo sát, thiết kế dự án xây dựng nối tuyến trạm trung gian Nam Sài Gòn 1 – trạm Ngắt Đô Chính.

-  Khảo sát và lập DAĐT, thiết kế dự án hoàn thiện và phát triển lưới khu vực Quận 7 – 2014.

-  Khảo sát, thiết kế dự án Đường dây 22KV và các trạm biến áp 3P - 800KVA 22/0.4KV, 3P - 7MVA 22/11KV, 3P - 2MVA 22/11KV, 3P - 2000KVA 22/0.69KV, 3P – 2x3000KVA 22/0.4KV, 3P-2x2000KVA 22/0.4KV, 3P – 2500KVA 22/0.4KV, 3P – 1000KVA 22/0.4KV, 3P – 500KVA 22/0.4KV – Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha.

-  Khảo sát và lập TKBVTC công trình đường dây và trạm biến áp (2000+2000+1500)KVA 22/0,4KV Bệnh viện Đa Khoa An Giang.

-  Khảo sát, lập BCKTKT công trình tăng cường công suất trạm biến áp 2000KVA lên (2000+2000+2000)KVA 22/0,4KV công ty TNHH Boral Gypsum Việt Nam.

-  Thiết kế hệ thống cấp điện và chiếu sáng - Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset sanato , Phú Quốc- Kiên Giang.

-  Khảo sát, thiết kế  - lập dự toán xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp lầu 1+2 khách sạn Hương Sen.

-  Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng mới lộ ra Hữu Thọ 1, Hữu Thọ 2, Lê Văn Lương trâm Nam Sài Gòn 3.

-  Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng công trình ngầm hóa lưới điện trung hạ thế đường Hoàng Diệu và Vĩnh Khánh - Quận 4.

-  Thẩm tra thiết kế công trình Xây dựng mới trạm ngắt Khánh Hội.

b. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

-  Giám sát thi công công trình lộ ra Hữu Thọ 1, Hữu Thọ 2 và lộ ra Lê Văn Lương - Trạm trung gian 110KV Nam Sài Gòn 3.

-  Giám sát thi công công trình xây dựng mới lộ ra Khánh Hội 1, Khánh Hội 2

-  Giám sát thi công công trình Ngầm hoá lưới điện trung hạ thế đường Khánh Hội , đường 48 - Quận 4

-  Giám sát thi công công trình Xây dựng mới lộ ra Giấy Nhật trạm trung gian 110KV KCX Tân Thuận chia tải tuyến Tosok năm 2011.

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP