logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Hình ảnh Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian thực hiện Công việc Địa điểm xây dựng
Trạm biến áp 110KV Trần Đề Trạm biến áp 110KV Trần Đề Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam 7/2015 - 11/2015 Sửa chữa kiến trúc trạm Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Trạm biến áp 110KV Thạnh Hóa Trạm biến áp 110KV Thạnh Hóa Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam 7/2015 - 11/2015 Sửa chữa kiến trúc trạm Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
Trạm biến áp 110KV Cao Lãnh Trạm biến áp 110KV Cao Lãnh Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam 7/2015 - 11/2015 Sửa chữa kiến trúc trạm Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trạm biến áp 110KV An Long Trạm biến áp 110KV An Long Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam 8/2014 - 10/2014 Sửa chữa kiến trúc trạm Tỉnh Đồng Tháp

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP