logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Tổng công ty Điện lực TP. HCM phát triển lưới điện thông minh
Thứ sáu, 12:07 Ngày 07/07/2017

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang tích cực phát triển lưới điện thông minh với mục tiêu cơ bản về tự động hóa hệ thống điện giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và tăng cường hệ thống giám sát, điều khiển tự động cho hệ thống lưới điện, hệ thống đo đếm từ xa; nâng độ tin cậy của lưới điện, khả năng dự báo nhu cầu phụ tải và lập kế hoạch cung cấp điện; khách hàng chủ động quản lý thông tin chi tiết về sử dụng điện.

Theo ông Nguyễn Phú Vĩnh - Trưởng ban Kinh doanh EVNHCMC, đến nay, EVNHCMC đã đầu tư lắp đặt hệ thống đo đếm và thu thập dữ liệu từ xa cho những khách hàng sản xuất, kinh doanh có điện năng tiêu thụ 2.000 kWh/năm trở lên. Hệ thống cung cấp cho khách hàng các tiện ích, như có thể kiểm tra biểu đồ phụ tải tiêu thụ điện trong bất kỳ thời gian nào để có kế hoạch sản xuất phù hợp; khai thác hóa đơn từ hệ thống thu thập từ xa; thực hiện theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của chính khách hàng…

Hệ thống lưới điện thông minh EVNHCMC đang triển khai hướng tới mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng; tăng cường quản lý nhu cầu phụ tải và khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí vận hành; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

EVNHCMC đã cụ thể hóa các bước thực hiện trong từng giai đoạn. Theo đó, năm 2016, EVNHCMC phấn đấu hoàn thành mục tiêu lưới điện phân phối đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa được áp dụng cho: 100% lưới điện 110 kV, trong đó 40% trạm vận hành không người trực; 25% lưới điện phân phối 15 kV và 22 kV (mini SCADA); 12% lưới điện 0,4 kV, đọc dữ liệu điện kế từ xa.

Năm 2017, tỷ lệ lưới điện phân phối đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa sẽ được tăng lên 100% lưới điện phân phối 110 kV, trong đó 65% trạm vận hành không người trực; 60% lưới điện phân phối 15,22 kV; 15% lưới điện phân phối 15,22 kV đạt mức độ thông minh tự động hóa mức độ cơ bản; 24% lưới điện 0,4 kV…

Đến năm 2020, EVNHCMC phấn đấu 100% lưới điện phân phối 110 kV đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa, vận hành không người trực; 100% lưới điện phân phối 15,22kV đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa; 50% lưới điện phân phối 15,22 kV đạt mức độ thông minh tự động hóa mức độ cơ bản; 100% lưới điện 0,4 kV đạt mức độ thông minh giám sát và điều khiển từ xa.

Theo EVNHCMC, lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó năm 2016 sẽ hoàn tất và đưa vào vận hành dự án nâng cấp hệ thống SCADA/DMS trung tâm; đối với hệ thống tự động hóa, dự kiến đạt 100% trạm vận hành hiện hữu không người trực vào năm 2018 và 100% đối với các trạm xây dựng mới.

Đối với hệ thống đo đếm từ xa, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành việc thay thế 100% điện kế cơ bằng điện kế điện tử, đồng thời hoàn thành 100% tổng số điện kế trên lưới điện được thu thập dữ liệu từ xa về trung tâm quản lý dữ liệu tập trung.

EVNHCMC sẽ nghiên cứu triển khai xây dựng mô hình Smart Grid điển hình tại khu công nghệ cao và một khu vực trung tâm thành phố, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018.

( Nguồn EVN.com.vn )

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP