logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Hình ảnh Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian thực hiện Công việc Địa điểm xây dựng
Xây dựng mới lộ ra Khánh Hội 1, Khánh Hội 2 - Trạm trung gian Nam Sài Gòn 3 Xây dựng mới lộ ra Khánh Hội 1, Khánh Hội 2 - Trạm trung gian Nam Sài Gòn 3 Công ty Điện Lực Tân Thuận 6/2016 Tư vấn giám sát thi công phần điện, đào và tái lập mặt đường Quận 4, Quận 7 - TP.HCM
Ngầm hoá lưới điện trung hạ thế đường Khánh Hội , đường 48 - Quận 4 Ngầm hoá lưới điện trung hạ thế đường Khánh Hội , đường 48 - Quận 4 Công ty Điện Lực Tân Thuận 9/2013 - 6/2014 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phần cáp ngầm trung thế, cáp ngầm hạ thế, trạm biến áp Quận 4, TPHCM
XDM lộ ra Giấy Nhật trạm trung gian KCX Tân Thuận chia tải tuyến Tosok - Trạm 110KV Tân Thuận XDM lộ ra Giấy Nhật trạm trung gian KCX Tân Thuận chia tải tuyến Tosok - Trạm 110KV Tân Thuận Công ty Điện Lực Tân Thuận 9/2013 - 6/2014 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phần điện, đào và tái lập mặt đường, xây dựng hầm cáp Quận 7 , TP.HCM

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP