logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp:

1. Phạm vi công việc:

-  Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, cơ sở hạ tầng khu dân cư.

-  Xây dựng nhà các loại.

-  Xây dựng công trình  đường bộ.

2. Kinh nghiệm:

Một số công trình tiêu biểu như sau:

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV KCN Cần Thơ ( TP. Cần Thơ).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Ngọc Hiển ( Tỉnh Cà Mau).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Trần Văn Thời ( Tỉnh Cà Mau).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Châu Thành ( Tỉnh Hậu Giang).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Bù Đăng ( Tỉnh Bình Phước).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Phú Giáo ( Tỉnh Bình Dương).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Trần Đề ( Tỉnh Sóc Trăng).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Thạnh Hóa ( Tỉnh Long An).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Cao Lãnh ( Tỉnh Đồng Tháp).

-  Sửa chữa kiến trúc trạm 110kV An Long ( Tỉnh Đồng Tháp).

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP