logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Xây dựng mới lộ ra Khánh Hội 1, Khánh Hội 2 - Trạm trung gian Nam Sài Gòn 3
  • Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Tân Thuận
  • Thời gian thực hiện: 6/2016
  • Công việc: Tư vấn giám sát thi công phần điện, đào và tái lập mặt đường
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Quận 4, Quận 7 - TP.HCM

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP