logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

XDM lộ ra Giấy Nhật trạm trung gian KCX Tân Thuận chia tải tuyến Tosok - Trạm 110KV Tân Thuận
  • Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Tân Thuận
  • Thời gian thực hiện: 9/2013 - 6/2014
  • Công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phần điện, đào và tái lập mặt đường, xây dựng hầm cáp
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Quận 7 , TP.HCM

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP