logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Trường mầm non 7A - Quận Bình Thạnh
  • Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Công trình Quận Bình Thạnh
  • Thời gian thực hiện: 7/2016 - 8/2016
  • Công việc: Thi công hệ thống điện
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP