logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Gain Lucky
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam
  • Thời gian thực hiện: 2016
  • Công việc: Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: KCN Phước Đông, Tây Ninh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP