logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Đường sách Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Sở thông tin truyền thông TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian thực hiện: 01/2016
  • Công việc: Thiết kế, thi công hệ thống điện đường sách Nguyễn Văn Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP