logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Đường sách Xuân Đinh Dậu - Năm 2017
  • Chủ đầu tư: Sở thông tin truyền thông TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian thực hiện: 01/2017
  • Công việc: Thiết kế, thi công hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP