logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Chợ Mới
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 6/2014 - 9/2014
  • Công việc: Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Chợ Mới
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP