logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Tư vấn điều tra đo đạc và lập BCKTKT các công trình cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế, TBA và lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Trảng Bom năm 2017
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai - Điện Lực Trảng Bom
  • Thời gian thực hiện: 6/2017
  • Công việc: Khảo sát, thiết kế hệ thống điện công trình cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế, TBA và lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sinh hoạt huyện Trảng Bom năm 2017
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP