logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế đường Phường 1 Quận 4
  • Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Tân Thuận
  • Thời gian thực hiện: 8/2013
  • Công việc: Khảo sát, thiết kế ngầm hóa lưới điện trung hạ thế, trạm biến thế
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP