logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Cải tạo và thay máy biến áp từ 2x25MVA lên 2x40MVA - Trạm biến áp 110KV Tháp Chàm
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 8/2015 - 4/2016
  • Công việc: Cải tạo và thay máy biến áp từ 2x25MVA lên 2x40MVA
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Tháp Chàm, tình Ninh Thuận

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP