logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Cải tạo trạm biến áp 110KV Bến Tre
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam - Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam
  • Thời gian thực hiện: 04/2017-10/2017
  • Công việc: Cải tạo trạm biến áp 110KV Bến Tre
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP