logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Khách sạn Atelier
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư bất động sản An Doanh
  • Thời gian thực hiện: 10/2017 - 12/2017
  • Công việc: Thi công hệ thống điện
  • Giá trị hợp đồng:
  • Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP