logo

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT

THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ

Lắp đặt hệ thống Cơ - Điện nhà máy giấy Cheng Loong
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
  • Thời gian thực hiện: 2017-2018
  • Công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, điện nhẹ.
  • Giá trị hợp đồng: 12.676.000.000 VND
  • Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Singapor Ascendas-Protrade, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TOP